Đăng ký

Giải bài 47 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

  

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   

shoppe