Đăng ký

Giải bài 48 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Đố: Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

Hướng dẫn giải

   a) Để được \( \frac{1}{4}\) hình tròn, ta đặt hai  miếng bìa \(\frac{1}{12}\) và \(\frac{2}{12}\) cạnh nhau 

 Vì   \(\frac{1}{12}+ \frac{2}{12}= \frac{3}{12}=\frac{1}{4}\).

  b) Để được \( \frac{1}{2}\) hình tròn, ta đặt hai miếng bìa \( \frac{1}{12} \ và ​​\)\( \frac{5}{12}\) cạnh nhau 

 Vì \(\frac{1}{12}+ \frac{5}{12}= \frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)

  c)  \(\frac{5}{12}+ \frac{2}{12}= \frac{5}{12} \) hoặc \(\frac{1}{12}+ \frac{2}{12}+ \frac{4}{12}=\frac{7}{12}\)

  \(\frac{5}{12}+ \frac{2}{12}+ \frac{1}{12}=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}\);

  \(\frac{5}{12}+ \frac{4}{12}+ \frac{1}{12}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}\);

 \(\frac{5}{12}+ \frac{4}{12}+ \frac{1}{12}=\frac{12}{12} \);

 \(\frac{5}{12}+ \frac{4}{12} =\frac{9}{12}=\frac{3}{4}\);

 \(\frac{5}{12}+ \frac{4}{12}+ \frac{2}{12}=\frac{11}{12} \);