Đăng ký

Bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

“Xây trường”

Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau:

a = b + c (h.10).

Hướng dẫn giải

Làm theo quy tắc ở hình 10, ta có thể "xây tường" như sau:

shoppe