Đăng ký

Giải bài 55 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

 Điền số thích hợp vào ô trống . Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

 

Hướng dẫn giải