Đăng ký

Bài 4 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

- Phương án e là câu trả lời đúng : Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.