Đăng ký

Bài 37 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy ba điểm không thẳng hàng \(A,B,C\) vẽ hai tia \(AB\) và  \(AC\), sau đó vẽ tia \(Ax\) cắt đoạn \(BC\) tại điểm \(K\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\).

Hướng dẫn giải

Vẽ hình:

shoppe