Đăng ký

Giải bài 39 trang 116 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

Giải bài 39 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                 Hình 38

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì thẳng hàng.

Giải:

Ba điểm I, K, L thẳng hàng.