Đăng ký

Giải bài 38 trang 116 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải bài 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                   Hình 38

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đồi; đường thẳng thì không bị giới hạn ở hai phía.

shoppe