Đăng ký

Bài 3 trang 100 - sách giáo khoa Hóa 12

   Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi: mật độ electron tự do khác nhau.

  Vì vậy, chúng ta chọn c

shoppe