Đăng ký

Bài 1 trang 100 - sách giáo khoa Hóa 12

Có 4 ion là \(Ca^{2+}, Al^{3+}, Fe^{2+},Fe^{3+}\). Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là \(Fe^{2+}\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

shoppe