Đăng ký

Bài 2 trang 100 - sách giáo khoa Hóa 12

   Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh sáng. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

   Vì vậy, chúng ta chọn C

shoppe