Đăng ký

Bài 18 trang 63 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm;  4,2cm

Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được, hãy giải thích.

Hướng dẫn giải

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải chi tiết

a) Ba độ dài 2cm, 3cm, 4cm thỏa mãn bất đẳng thức: 3 - 2 < 4 < 3 + 2 nên chúng là 3 cạnh của tam giác..

b) Ba độ dài 1cm; 2cm; 3,5cm không là 3 cạnh của tam giác vì 2 – 1 < 3,5 < 2 + 1 là bất đẳng thức sai.

c) Ba độ dài 2,2cm; 2cm; 4,2cm không là 3 cạnh của tam giác vì 2,2 + 2 = 4,2 là bất đẳng thức sai.

shoppe