Đăng ký

Giải bài 19 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

Hướng dẫn giải

 Tam giác cân nên cạnh thứ ba của tam giác bằng một trong hai cạnh kia.

 Trường hợp cạnh thứ ba bằng 3,9cm không xảy ra vì 3,9 + 3,9 < 7,9 (tổng hai cạnh nhỏ hơn cạnh thứ ba)

 Do đó cạnh thứ ba bằng 7,9cm

 Thật vậy : 7,9 < 7,9 + 3,9

 Chu vi của tam giác bằng :

 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)