Đăng ký

Giải bài 18 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được hãy giải thích.

Hướng dẫn giải

a) Vẽ tam giác có độ dài cạnh là 2cm , 3cm , 4cm :

- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

- Vẽ cung tâm B bán kính 2cm và cung tâm C bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở A.

- Vẽ AB, AC ta được tam giác ABC có độ dài ba cạnh là 2cm , 3cm ,4cm

b) Ta thấy 1 + 2 < 3,5 nên không tồn tại tam giác có độ dài ba cạnh là 1cm , 2cm, 3,5cm

c) Ta thấy 2,2 + 2 = 4,2 nên không tồn tại tam giác có độ dài ba cạnh là 2,2cm ; 2cm ; 4,2cm