Đăng ký

Bài 16 trang 63 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm. Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

Hướng dẫn giải

Trong tam giác ABC, theo bất đẳng thức tam giác  ta có:

            AC – BC < AB < AC + BC

Thay độ dài BC = 1cm, AC = 7cm ta được:

             7 - 1 < AB < 7 + 1

             6 < AB < 8  (1)

Vì độ dài AB là một số nguyên thỏa mãn (1) nên AB = 7cm.

Do đó ∆ABC cân tại A vì AB = AC = 7cm.

shoppe