Đăng ký

Bài 17 trang 87 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Hướng dẫn giải

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) \(a\perp a'\);

b) \(a\perp a'\);

c) a không vuông góc với a'.

shoppe