Đăng ký

Giải bài 14 trang 86 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Hướng dẫn giải

Vẽ trung điểm I của CD : Lấy điểm I trên CD sao cho CI = 1,5cm

Dùng eke vẽ đường thẳng xy vuông góc với CD tại I.