Đăng ký

Giải bài 16 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

Hướng dẫn giải

shoppe