Đăng ký

Giải bài 20 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng và ba điểm A, B, C thẳng hàng)

 

Hướng dẫn giải

- Trường hợp ba điểm A, B, C không thẳng hàng

- Trường hợp ba điểm A, B, C thẳng hàng