Đăng ký

Giải bài 18 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45\(^0\). Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải