Đăng ký

Bài 14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải

+ Vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm.

+ Lấy I là trung điểm của CD. 

+ Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng CD. 

Lời giải chi tiết

- Cách vẽ:

- Dùng thước có chia khoảng, vẽ đoạn thẳng CD = 3cm. Vẽ trung điểm I của CD bằng cách lấy I sao cho CI = 1,5cm.

- Dùng êke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I 

Đường thẳng d chính là đường trung trực của đoạn thẳng CD. 

shoppe