Đăng ký

Giải bài 13 trang 86 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Hướng dẫn giải

Gấp tờ giấy sao cho điểm A trùng với điểm B. Khi đó nếp gấp d là đường trung trực của AB.

shoppe