Phép trừ - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép trừ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4

1.  2. Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau: a 48600 9455 = 39145                               65102 13859 = 51243                            b 80000 48765 = 31235     941302 298764 = 642538

Bài 3, 4 trang 40 SGK Toán 4

3.  Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:                   1730 1315 = 415 km                                     Đáp số: 415km 4.  Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:                  214800 80600 = 134200 cây     Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng đư

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép trừ - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!