Biểu thức có chứa ba chữ - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Biểu thức có chứa ba chữ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4

1. a Nếu a = 5; b = 7; c =10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22. b Nếu  a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36. 2. a Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90. b Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0.

Bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4

3.  Nếu m = 10, n = 5 , p = 2 thì a m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17.     m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17. b m n p = 10 5 2 = 3.     m n + p = 10 5 + 2 = 3. c m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20.    m + n x p = 10 + 5 x 2 = 30. 4.  a Công thức tính chu vi P của tam giác là:  P = a + b + c. b Nếu a = 5cm,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Biểu thức có chứa ba chữ - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!