Luyện tập trang 46 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 46 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4

1.  2. a 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178     67 + 21 + 79 = 67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167     408 + 85 + 92 = 408 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585 b 789 + 285 + 15 = 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089     448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094     677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 =

Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

4. a Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:            79 + 71 = 150 người b Sau hai năm số dân của xã đó có là:            5256 + 150 = 5406 người                        Đáp số: a 150 người;                                     b 5406 người. 5. a Chu vi hình chữ nhật là: P = 16 + 12 times 2 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 46 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!