Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 4

1 a + 35269 + 27485 = 62754          Thử lại: 62754  27485 = 35269     + 80326 45719 = 34607          Thử lại: 34607 + 45719 = 80326 b + 48796 + 63584 = 112380          Thử lại: 112380  63584 = 48796     + 10000 8989 = 1011         Thử lại: 1011 + 8989 = 10000 2.  a  570 225 167

Bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

3. a 98 + 3 + 97 +2 = 98 +2 + 97 + 3      = 100 + 100 = 200    56 + 399 + 1 + 4    = 56 + 4 + 399 + 1    = 60 + 400 = 460 b 364 + 136 + 219 + 181     = 364 + 136 + 219 + 181     = 500 + 400 = 900    178 + 277 + 123 + 422    = 178 + 422 + 277 + 123     = 600 + 400 = 1000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!