Tính chất kết hợp của phép cộng - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tính chất kết hợp của phép cộng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4

1. a 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098                 4367 + 199 + 501 =4367 + 199 + 501 = 4367 + 700 = 5067                            4400 + 2148 + 252 = 4400 + 2148 + 252 = 4400 + 2400 = 6600                   b 921 + 898 + 2079 = 921 + 2079 + 898 = 3000 + 898 = 3989     1255 + 436 + 145 =1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tính chất kết hợp của phép cộng - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!