Biểu thức có chứa hai chữ - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Biểu thức có chứa hai chữ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  a c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35. b c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm. 2. a a = 32 và b = 20 thì a b = 32 20 = 12 b a = 45 và b = 36 thì a b = 45 36{text{ }} = 9

Bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 3.  a 12 28 60 70 b 3 4 6 10 a x b 36 112  360   700 a : b 4  7 10  7  a 12 28 60 70 b 3 4 6 10 a x b 36 112  360   700 a : b 4  7 10  7  4.  a 300 3200 24 687 54 036 b 500 1800 63 805 31 894 a + b 800 5000 88492 85930  b + a

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Biểu thức có chứa hai chữ - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!