Luyện tập trang 40 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 40 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4

1. 2.  

Bài 3, 4, 5 trang 41 SGK Toán 4

3.  a x + 262 = 4848                                x = 4848 262                                  x = 4586                                      b x 707 = 3535     x = 3535 + 707     x = 4242 4. Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phanxipăng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.     Núi Phanxipăng cao h

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 40 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!