Đăng ký

Lý thuyết chính xác nhất về hai lực cân bằng - Vật lí 6

Trong bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức về lực - hai lực cân bằng, sẽ đưa ra phương và chiều của lực như thế nào và những bài tập luyện tập ở cuối bài. Đi vào tìm hiểu về lực thôi!

I) LỰC

a) Khái niệm

Gọi là lực khi ta tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác

b) Phương và chiều

- Tùy vào từng vật mà có phương và chiều xác định

- Ví dụ:

  • Lực lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn có phương gần song song với mặt bàn, có chiều đẩy ra.
  • Lực lò xo tác dụng lên xe lăn có phương dọc theo lò xo, chiều hướng từ xe lắn đến trụ đứng.

II) HAI LỰC CÂN BẰNG

Hai lực cân bằng

a) Khi chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì được gọi là hai lực cân bằng

b) Tính chất: Là hai lực mạnh như nhau cùng tác dụng vào một vật

c) Phương - chiều: Cùng phương, ngược chiều

III) Luyện tập

Bài 1: Cho hình dưới đây, hỏi bạn bên trái và bạn bên phải đâu là bạn tác dụng đẩy, bạn nào tác dụng lực kéo?

Bài tập 1 về lực - hai lực cân bằng

Bài 2: Cho hai đội A và B thi kéo co. Hỏi rằng nếu sức mạnh của A và B như nhau thì sợi dây đứng yên hay chuyển động? Nếu đứng yên thì lực mà 2 đội tác dụng lên dây là gì?

Bài 3: Bài tập trắc nghiệm

1) Phát biểu nào dưới đây đúng về hai lực cân bằng?

A. Là hai lực mạnh như nhau, cùng phương và chiều tác dụng vào một vật

B. Là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều khi tác dụng vào một vật

C. Là hai lực không mạnh như nhau, cùng phương và chiều tác dụng vào một vật

D. Là hai lực không mạnh như nhau, cùng phương nhưng ngược chiều khi tác dụng vào một vật

2) Cho 4 phát biểu sau, hãy chọn phát biểu không đúng?

A. Lực xuất hiện (hay được sinh ra) nhờ quá trình tác dụng đẩy và kéo của vật này lên vật khác.

B. Hai lực cùng tác dụng lên một vật mà vật đó vẫn đứng yên thì được gọi là hai lực cân bằng.

C. Hai lực cùng phương ngược nhưng ngược chiều có lực mạnh như nhau được gọi là cân bằng.

D. Hai lực cân bằng đơn giản chỉ là khi chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật.

3) Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: "Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một lực ..."

A. nâng

B. kéo

C. uốn

D. đẩy

4) Cho bốn công việc: xách 1 xô nước, nâng một tấm gỗ, đẩy một chiếc xa, đọc một trang sách. Hỏi có bao nhiêu công việc nào cần đến lực?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5) Cho một trường hợp, để đẩy một chiếc xe lên dốc thì có một người kéo và một người đẩy nhưng xe không nhúc nhích. Hỏi rằng cặp lực cân bằng là cặp lực nào dưới đây?

A. Lực kéo và đẩy

B. Lực kéo chiếc xe và lực chiếc xe bị kéo lại

C. Lực đẩy chiếc xe và lực chiếc xe bị đẩy lại

D. Tất cả đều sai

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui tổng hợp được về lực - hai lực cân bằng, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn trong chương trình học Vật lí lớp 6. Để lại đáp án và thắc mắc của bản thân ở phía dưới comment nhé!

shoppe