Đăng ký

Giải câu 8 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng.

Mà \(S_1,S_2\) là hai nút, trong khoảng giữa \(S_1S_2\) có 10 nút:

\(\Rightarrow S_1S_2=11 \dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda=2(cm)\)

Vận tốc truyền sóng:

\(v=\lambda.f=2.26=52(cm/s)=0,25(m/s)\)