Đăng ký

Giải câu 2 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa:

\(d_2-d_1=k \lambda \)     \((k=0;\pm1;\pm2;...)\)