Đăng ký

Giải câu 1 Trang 42 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

     - Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là các điểm dao động với biên độ cực đại (tăng cường nhau).

     - Chỗ gợn lồi gặp gợn lõm là các điểm dao động với biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).