Đăng ký

Giải câu 6 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.