Đăng ký

Giải câu 5 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu nhau.

shoppe