Đăng ký

Giải câu 3 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa:

\(d_2-d_1=\left ( k+\dfrac{1}{2}\right )\lambda\)    \((k=0;\pm1;\pm2;...)\)