Đăng ký

Giải câu 2 Trang 44 - Sách giáo khoa Vật lí 12

- Công thức: \(d_2-d_1=k \lambda\)   \((k=0; \pm1; \pm2;...)\)

Chỉ đúng trong trường hợp vị trí các cực đại giao thoa.

- Công thức: \(d_2-d_1=\left ( k+\dfrac{1}{2}\right )\lambda\)    \((k=0;\pm1;\pm2;...)\)

Chỉ đúng trong trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa.