Đăng ký

Giải câu 7 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khoảng cách giữa hai hypebol cùng loại bằng nửa bước sóng:

Nên \(x=\dfrac{\lambda}{2}=\dfrac{v}{2f} \Rightarrow x=\dfrac{50}{2.40}=0,625(cm)\)