Đăng ký

Giải câu 4Trang 45- Sách giáo khoa Vật lí 12

Điều kiện giao thoa là:

- Hai sóng dao động cùng phương, cùng tần số.

- Hai sóng dao động có hiệu số pha không đổi theo thời gian.