Đăng ký

Giải bài 8.11 Trang 30 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Với các vật có diện tích lớn, khi rơi từ trên cao xuống, ngoài trọng lực thì còn có lực cản của không khí tác dụng lên vật.

Trả lời:

a) Hòn bi và tờ giấy đang rơi đều chịu tác dụng của hai lực là trọng lực và lực cản của không khí.

Kích thước của hòn bi nhỏ và trọng lượng của hòn bi lớn nên lực cản của không khí coi như không đáng kể so với trọng lượng của hòn bi. Do đó hòn bi rơi theo phương thẳng đứng là phương của trọng lực.

b) Muốn làm cho tờ giấy rơi theo phương thẳng đứng thì phải làm giảm lực cản của không khí tác dụng lên tờ giấy, bằng cách làm cho diện tích của tờ giấy nhỏ lại (vo tròn hoặc gấp nhỏ tờ giấy lại).