Đăng ký

Giải câu 2 Trang 27 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Lực tác dụng vào một vật sẽ làm biến đổi chuyển động của vật.

- Phương và chiều của lực cùng phương và chiều chuyển động của vật.

Giải:

Viên phấn rơi xuống đất (viên phấn biến đổi chuyển động) chứng tỏ có lực tác dụng lên viên phấn.