Đăng ký

Giải bài 8.1 Trang 28 - Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần điền là:

a) Cân bằng; lực kéo; trọng lượng; dây gàu; Trái Đất.

b) Trọng lực; cân bằng.

c) Trọng lực; biến dạng.