Đăng ký

Giải câu 6 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.