Đăng ký

Giải câu 5 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ không có các trường nói trên.