Đăng ký

Giải câu 3 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.