Đăng ký

Giải câu 1 Trang 108 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Định luật cảm ứng điện từ: Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng.

shoppe