Đăng ký

Giải câu 1 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.