Đăng ký

Giải câu 3 Trang 109 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoay, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.