Đăng ký

Giải câu 4 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.