Đăng ký

Giải câu 2 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.